ทำไมฉันไม่สามารถใช้งานปุ่ม "รวมสาย" ได้?

TapeACall ทำงานได้โดยการสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างคุณ บุคคลที่คุณต้องการบันทึก และสายการบันทึกของเราซึ่งบันทึกสายโทรศัพท์นั้น เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์นี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณจำเป็นต้องรองรับการประชุมทางโทรศัพท์ 3 สาย หากไม่มีสิ่งนี้ ปุ่ม “รวมสาย” จะไม่สามารถทำงานได้และ TapeACall จะไม่สามารถทำการบันทึกได้ คุณเพียงต้องโทรศัพท์ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณและร้องขอให้พวกเขาเปิดใช้งานการประชุมทางโทรศัพท์ 3 สายให้สำหรับสายของคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งานแล้ว ปุ่ม “รวมสาย” จะเริ่มทำงานได้อย่างที่เตรียมการไว้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
258 จาก 677 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น