ฉันสามารถทำการบันทึกสายเรียกเข้าได้อย่างไร?

เพื่อบันทึกสายเรียกเข้า รับสายก่อนและเปิด TapeACall กดปุ่มบันทึกขนาดใหญ่ในส่วนกลางของหน้าจอและกด “โทร” (Call) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แตะปุ่ม “รวมสาย” ซึ่งจะเชื่อมสายโทรศัพท์ระหว่างคุณ บุคคลที่ติดต่อคุณและสายการบันทึกของ TapeACall สายการบันทึกของเราจะทำการบันทึกการสนทนาทั้งหมดของคุณจนกระทั่งคุณตัดการเชื่อมต่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
275 จาก 420 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น