ทำไมปุ่ม "รวมสาย" จึงใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้?

บนเครือข่าย CDMA เช่น Verizon และ Sprint อาจมีการใช้เวลานานถึง 30 วินาทีเพื่อให้สามารถใช้งานปุ่ม "รวมสาย" ได้ โชคไม่ดีที่สิ่งนี้เป็นขีดจำกัดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการบันทึกของคุณ เราแนะนำให้คุณกดปุ่มบันทึกเพื่อทำการโทรศัพท์หา TapeACall เป็นอันดับแรก แล้วโทรศัพท์หาบุคคลที่คุณต้องการบันทึก เมื่อทำเช่นนี้ บุคคลที่คุณโทรศัพท์หาจะไม่จำเป็นต้องทำการพักสาย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
22 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น