ฉันซื้อ TapeACall แต่ไม่มีหมายเลขศูนย์บริการในประเทศของฉัน?

TapeACall ยังไม่มีให้ใช้งานได้ในทุก ๆ App Store ทั่วโลก จะมี TapeACall ให้ใช้งานได้ใน App Store ของประเทศที่เรามีหมายเลขศูนย์บริการในประเทศนั้น ๆ เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
14 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น