ฉันสามารถทำการบันทึกสายโทรออกได้อย่างไร?

เพื่อบันทึกสายโทรออก เปิด TapeACall เป็นอันดับแรก กดปุ่มบันทึกขนาดใหญ่ในส่วนกลางของหน้าจอและกด “โทร” (Call) เมื่อมีการเชื่อมต่อแล้ว แตะปุ่ม “เพิ่มสาย” บนหน้าจอของคุณเพื่อโทรไปยังบุคคลที่คุณต้องการบันทึก เมื่อบุคคลที่คุณต้องการบันทึกสายรับสายของคุณ แตะปุ่ม “รวมสาย” เพื่อเชื่อมต่อทุกสาย สายการบันทึกของเราจะทำการบันทึกการสนทนาทั้งหมดของคุณจนกระทั่งคุณตัดการเชื่อมต่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
80 จาก 156 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น