ฉันสามารถเข้าถึงการบันทึกของฉันได้อย่างไร?

เพื่อเข้าถึงการบันทึกของคุณ แตะปุ่ม เล่น ที่อยู่โดยตรงด้านล่างปุ่มบันทึกสีแดงของ TapeACall

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
138 จาก 327 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น