จะเกิดอะไรขึ้นกับการบันทึกของฉันบ้างหากฉันเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์?

หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ การบันทึกของคุณจะยังคงเชื่อมต่ออยู่กับบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับหมายเลขโทรศัพท์ดั้งเดิมของคุณ เพื่อทำการโอนย้ายการบันทึกของคุณไปยังบัญชีใหม่ โปรดอีเมลไปยัง Support@TapeACall.com

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
9 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น